3M IMPACT PROJESİ TÜM DÜNYADA TOPLUMSAL GELİŞİME KATKI SAĞLIYOR

3M IMPACT PROJESİ  TÜM DÜNYADA TOPLUMSAL GELİŞİME KATKI SAĞLIYOR
Bu yıl ikincisine imza atılan 3M’in yetenek temelli gönüllülük hizmet programı 3M Impact kapsamında 100 3M çalışanı, sivil toplum örgütleriyle birlikte yürütecekleri çalışmalar için 8 farklı ülkeye gitti. Ülkelerin uzun süredir devam eden toplumsal sorunlarına çözüm bulma amacı güden 3M Impact projesinde yer alanlar arasında 3M Türkiye’nin de üç çalışanı bulunuyor.


Bu yıl ikincisi düzenlenen, 3M’in yetenek bazlı gönüllülük hizmet programı 3M Impact için 2.000 başvuru arasından zorlu bir mülakat süreci sonucunda seçilen 100 3M çalışanı, sivil toplum örgütleriyle birlikte 8 farklı ülkeye giderek çeşitli projelerde çalıştılar. 3M çalışanlarının, gittikleri ülkelerde uzmanlıklarını kullanarak sürdürülebilir iyileştirmeler yapabilmesini amaçlayan 3M Impact programı için Almanya, ABD, Kosta Rika, Şili, Kanada, Meksika ve Guatemala’dan 12 3M çalışanı Türkiye’ye gelirken 3M Türkiye’den de Pazarlama Uzmanı Orçun Karakışla Hindistan’a, Proje Mühendisi Deniz Gökçe Panama’ya, Pazarlama Uzmanı Merve Şener Fas’ ve Satış Müdürü Serkan İlgün Romanya’ya gitti. Yurtdışından gelen 3M çalışanları Türkiye’de bulundukları iki hafta boyunca dört grup halinde farklı projeler için Bilim Kahramanları Derneği, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile çalıştılar. Çalışma sonunda ise 3M Türkiye ofisinde proje çıktılarını ve kendi deneyimlerini Sivil Toplum Kuruluşları (STK) yönetimleri ile paylaştılar.

Beller, “3M Impact ile hem çalışanlar hem de şirket fark yaratıyor”

3M Impact projesiyle hem çalışanların hem 3M’in hem de STK’ların kazandığını belirten 3M Türkiye Eğitim ve Gelişim Direktörü Ceyla Beller, programla ilgili olarak “Projenin paydaşları, 3M ekiplerinden bulundukları ülkede sürdürülebilir iyileştirmeler yapmalarını sağlayacak uzmanlık ve bilgi desteği alıyorlar. 3M katılımcıları ise dünyanın dört bir yanından meslektaşlarıyla ilişki kurabiliyorlar. Ayrıca hem liderlik vasıflarını geliştirecek zorlu bir görevi üstleniyorlar hem de ülkelerin uzun süredir uğraştığı toplumsal problemlerinin çözümüne katkıda bulunarak olumlu bir fark yaratıyorlar. 3M olarak bu projeyle ülkelere verdiğimiz fikri desteğin yanı sıra çalışanlarımızın gelişimine de katkı sağlıyoruz. Çalışanlarımız yaşadıkları bu deneyim sonrasında yeni ve büyüyen pazarlardaki zorluklarla başa çıkmada daha güçlüler, yenilikçi çözümler getiriyorlar ve çok daha heyecanlılar.”

3M Türkiye ofisinden Orçun Karakışla farklı coğrafya, kültür ve uzmanlıklardan 11 3M çalışanı ile Hindistan’ın Pune şehrine gitti. Karakışla Hindistan’da bulunduğu süre boyunca Batı Ghat dağlarındaki ormanların ve ormanlara özgü endemik türlerin korunmasıyla ilgili çalışan 25 yıllık bir Sivil Toplum Kuruluşu Applied Environment Research Foundation (AERF) ile çalıştı. Hindistan kültüründen ve burada yaşadığı deneyimden oldukça etkilendiğini belirten Karakışla “Hint kültüründe bir kez tanışıklık, hayat boyu tanışıklık anlamına geldiğinden biz de dünya orman mirasımızı korumaya çalışan bu yürekli insanlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.

Fas’ın Kazablanka şehrine giden Merve Şener belediyelerin, hane halklarına atık ayrıştırmanın önemini vurgulayabileceği ve bu konuda toplumsal farkındalık yaratılmasıyla değişimin önünün açılacağı bir projede yer aldı. Bu kapsamda Mohammedia Belediyesi için atık ayrıştırma programı iletişim ve uygulama planı yapıldı. Deniz Gökçe ise bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematiğe (STEM) ilgi uyandıran eğitim programlarını teşvik edip geliştirerek yoksulluk döngüsünü kırmak ve binlerce çocuğun yaşamını ve ülkenin geleceğini değiştirmek üzere Panama’daki proje ekibiyle birlikte, uluslararası arenada sürdürülebilir fon yaratma stratejisinin tasarlanması ve uygulanması için çalışmalarda bulundu.Bu içerik 890 defa okundu.