15 Ağustos 2020

GENİŞ FORMAT PAZARI: EĞİLİMLER, FIRSATLAR VE ZORLUKLAR

GENİŞ FORMAT PAZARI: EĞİLİMLER, FIRSATLAR VE ZORLUKLAR
Günümüz baskı merkezleri kendi portföylerini genişletecek, gelirlerini artıracak ve müşteri memnuniyetini geliştirecek kanalları keşfetmektedir. Kapsamlı bir geniş format ürün grubu; tabela, grafik sanatlar ve görsel iletişim şirketlerine yeni ve gelişmekte olan pazar segmentlerine yatırım yapma olanağı sağlayabilir.


Günümüz baskı merkezleri kendi portföylerini genişletecek, gelirlerini artıracak ve müşteri memnuniyetini geliştirecek kanalları keşfetmektedir. Kapsamlı bir geniş format ürün grubu; tabela, grafik sanatlar ve görsel iletişim şirketlerine yeni ve gelişmekte olan pazar segmentlerine yatırım yapma olanağı sağlayabilir. HP’nin yakın zamanda hazırladığı “Geniş Format Pazarı: Eğilimler, Fırsatlar ve Zorluklar” Raporu, Keypoint Intelligence – InfoTrends (InfoTrends) kaynaklı yakın tarihli veriler sunarak geniş format baskı pazarında henüz tam anlamıyla keşfedilmemiş potansiyele sahip alanları tanıtıyor.

HP’nin hazırladığı raporda yer alan bulgular şu şekilde:

Pazar İyimserliği ve Büyümesi

2018’in ilk aylarında, FESPA ile sürdüğü ortaklık çerçevesinde InfoTrends en yeni araştırma çalışmasını tamamladı. Bu senenin anketi, dünyanın 102 ülkesinden 1.400’den fazla katılımcının katkısıyla tamamlandı. Anket katılımcı profilinin oldukça geniş bir kısmını, öncelikli işleri baskı etrafında kümelenen grafik sanatlar ve endüstriyel segmentler oluşturuyordu. Anket katılımcıları, geniş format endüstrisinin yanı sıra, kendi işleri hakkındaki iyimserliklerini sürdürdüler, zaten bu iyimserlik 11 yıl önce InfoTrends/FESPA ortaklığının başlangıcıyla birlikte ortaya çıkmıştı. Geniş format pazarının bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) ortalaması, 2007 ve 2018 yılları arasında %2,3’tü.

InfoTrends’in en son tahmin verilerine göre, global geniş format üretim baskı pazarındaki belirli sektörler sağlıklı büyümeyi sürdürecek. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi, sıvı tek pas, latex, UV ve süblime baskı hacimlerindeki büyümenin, solvent ve geleneksel sıvı grafik baskı hacimlerindeki azalmadan çok daha fazla olması beklenmektedir. Dijital baskı teknolojileri, yeni iş alanlarının sürekli gelişmesine bağlı olarak güçlü büyüme sergilemeye devam edecek. Her ne kadar doygunluk sinyalleri verse de, InfoTrends pazardaki çeşitliliğin yukarı yönlü bir büyüme eğiliminin korunmasını sağlayacağını düşünüyor.

Çeşitlilik Sürüyor

Geniş format pazarı geniş ve çeşitli, üstelik her geçen gün daha da büyüyor. Tabela ve kumaş yazıcıları gibi özel ürünler ve doğrudan tekstile baskı sağlayan cihazlar, pazarın yeniden canlanmasına katkıda bulunuyor. Sürekli teknolojik yenilikler, bir zamanların keskin çizgilerini de bulanıklaştırdı; dolayısıyla geniş format baskı endüstrisi birkaç yıl öncesine kıyasla çok daha az bölünmüş durumda. Geçmişte pazarda pay sahibi olması söz konusu olmayan marka sahipleri, artık sundukları hizmeti çeşitlendirmenin, gelirlerini artırmanın ve müşteri memnuniyetini iyileştirmenin yollarını keşfediyor. Şu günlerde, tabela mağazalarının veya dijital baskı işletmelerinin reklama özel ürünler sunması veya standart dışı malzemelere (duvar kağıdı, sentetik deri gibi) baskı yapabilmesi nadiren rastlanan bir durum değil. Bu arada, bazı niş/özel baskı merkezlerinde daha geleneksel ürünlere doğru bir geçiş yaşanıyor, diğer yandan geçmişte geniş format baskı hizmeti sunamamış olan bazı işletmeler de daha önce karşılaştıkları engeller teker teker ortadan kalkmakta olduğu için pazara girebiliyor.

Sınırsız Fırsatlar

Her ne kadar geniş format pazarındaki bu ilgi ve etkinlik artışı sektörün tamamı açısından iyi bir şey olsa da, zorlu rekabeti kızıştırdığı da unutulmamalıdır. Günümüzün giderek kalabalıklaşan piyasa koşullarında, markalar ve ürünleri için diğerleri arasından sıyrılarak öne çıkmak daha da zorlaşmaktadır. Her ne kadar geniş format pazarının kendine has zorlukları olsa da, öngörü sahibi marka sahipleri için hala birkaç büyüme fırsatı mevcuttur.

Mağaza Uygulamaları

Geniş format tabela ve grafikler, perakende mağazalarında sunulan ürün ve hizmetlere olan ilgiyi canlandırmak ve doğrudan alışveriş yapanlara bilgi sağlamak amacıyla kullanılabilir. Bugünlerde mağazada satılan malların çoğu çevrimiçi olarak mağazaya bile gitmeden satın alınabildiği için perakendecilerin insanları mağazalarına çekmek üzere yeni yöntemler geliştirmesi gerekiyor. İşin iyi tarafı, taştan tuğladan yapılmış olan fiziksel mağazaların çevrimiçi perakendecilerin sunamayacağı bir şey ortaya koyuyor olması: yoğun ve etkileşimli bir deneyim. Çevrimiçi alışveriş çoğunlukla görseldir, hâlbuki mağazadan alışverişte beş duyu organı da iş başındadır.

Her ne kadar posterler, afişler ve tabelalar insan çekmek ve ilgi yaratmak amacıyla yerlerinde sabit olarak kullanılsalar da, bazı pazarlamacılar müşterinin düşünme şeklini anlamak, ilgisini artırmak ve güçlendirmek için daha yeni ve yaratıcı yaklaşımlar uygulamaktadır. Örneğin:

•Çevredeki yayaların dikkatini çekmek için pencere filmleri kullanılarak, insanların normalde girmeyecekleri yerel perakende mağazasına gelmesi sağlanabilir. Mağazaya giren insanlar, zemin grafikleri ile teklif/danışmanlık ve ücretsiz örnek alabilecekleri ya da ürün tanıtımlarını izleyebilecekleri belirli bir alana yönlendirilebilir.

•Bastırılan QR kodlu tabela veya afişleri uzaktan tarayan müşteriler bilgi videolarına veya ek ürün özelliklerine yönlendirilebilir.

•Dekorasyon, satın alma dürtüsünü tetikleyen bir atmosfer ya da vurucu bir görsel etki oluşturabilir. Örneğin, müşteri konfor düzeyini yükseltmek için duvar kağıdı kullanabilir veya evi çağrıştıran küçük dokunuşlar ekleyebilir. Mobilya mağazaları da buna benzer şeyler uygulayarak, müşterilerin belirli parçaların kendi evlerinde nasıl duracağını canlandırmasına yardımcı olacak konforlu bazı düzenlemeler yapabilir. Her iki yaklaşım da, sonuçta daha fazla kâr anlamına gelen duygusal bir tepki oluşturabilir.

Tekstil ve Kumaş (Tabela Baskısı)

Her ne kadar folyo, plastik ve kağıt geçmişten günümüze kullanılagelen tabela malzemeleri olsa da, tekstil ve kumaş malzeme de giderek daha popüler hale gelmektedir. Tabela uygulamalarının sunduğu öncelikli avantajlar şunlardır; daha zengin renkler, daha fazla göz alıcı efekt, arkadan aydınlatma için çekici seçenekler, daha az kıvrılma/renk verme, eğri yüzeylere baskı yapma seçeneği ve zarar görmeden katlanma veya rulo haline gelme özelliği. Gerilebilen kumaş afişler oldukça yaygın hale gelmiştir, bu nedenle fuar/sergi etkinliği düzenleyen şirketler tekstil üzerine baskı seçeneğini benimseyerek, tabela ve hatta fuar standı oluşturma işini verimli biçimde çözmüştür. İlâve bir avantaj olarak, tabela baskısındaki işlemler daha geleneksel baskı işlemlerindekilerden çok da farklı değildir, sonuçta söz konusu uygulamaları gerçekleştirmek için gereken öğrenme eğrisi sanıldığı kadar dik değildir.

Her ne kadar tekstil ve kumaşlar daha karmaşık özellikte mürekkep, malzeme ve yazıcı gerektirse de, yeni teknolojiler söz konusu gerekliliklerin karşılanmasını her zamankinden daha kolay bir hale getirmektedir. Günümüzde kullanılan su bazlı ve zehirli madde içermeyen mürekkepler, çevre dostu malzeme ve süreçler açısından tüketici, kurumsal ve yasal gereklilikleri karşılamaktadır. Latex mürekkepleri geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir; solvent bazlı mürekkeplere göre daha düşük düzeyde volatil organik bileşik (VOC) içerir. Ayrıca, fırınlama ve yapışma özellikleri de önemli ölçüde geliştirilmiştir, bu da Latex bazlı mürekkepleri verimlilik ve fırınlama ısısı açısından geçmişteki değerlerine göre çok daha iyi bir seçenek olarak öne çıkarmaktadır. Geçtiğimiz birkaç yıl içinde endüstride gerilebilen kumaşlar, uzatılabilen malzemeler, daha düşük kaplama gereksinimi ve daha iyi arkadan aydınlatma seçenekleri gibi kumaşla ilgili önemli gelişmeler yaşanmıştır. Cihazlar açısından bakıldığında, doğrudan tekstil baskısı yapan mürekkep püskürtmeli yazıcılar tabelalar, fuar görsel malzemeleri, bayraklar, afişler, ev döşemeleri ve kıyafetler için sonsuz seçenek ortaya çıkarmıştır. Bazı cihazlar, mürekkep değiştirmeden kağıdın yanı sıra kumaş da kullanabilmekte; bazıları ise baskı sırasında uzayabilecek esnek malzemeleri sabit tutabilmektedir. Her ne kadar tekstil ve kumaş baskısı ile ilgili bazı zorluklar söz konusu olsa da, bunların çoğu işe en uygun ekipman, mürekkep ve malzeme hakkında gerekli bilgilerin edinilmesiyle kontrol edilebilir. Pazara girişte karşılaşılan bazı küçük engellerin aşılmasıyla, baskı merkezleri rakiplerinin arasından sıyrılabilecek ve sunduğu özel tabela hizmetleriyle daha geniş bir müşteri kitlesinin dikkatini çekebilecektir.

Afişler

Branda ve diğer afişler, işletmelerin görünürlüklerini iyileştirmek ve farkındalığı artırmak için kullanabilecekleri bir diğer mükemmel yoldur. İç mekan kullanımı için hafif, ekonomik ve göz alıcı çok çeşitli seçenekler mevcuttur. Dış mekan kullanımı için tasarlanan afişler daha yüksek dayanıklılığa sahiptir, hava koşullarından etkilenmez ve çok çeşitli asma yöntemleri ve boyut seçenekleri sunar. Pek çok afiş önden, arkadan veya her iki taraftan da aydınlatılabilir ve kendinden yapışkanlı seçenekler de vardır. Branda olmayan bazı afişlere, UV fırınlaması teknolojisiyle baskı yapılabilir; bu, kaliteden ödün vermeyen çevre sorumluluğu daha yüksek bir işlemdir.

Uzmanlık Alanları/Özel Pazarlar

Yukarıda ele alınan uygulamalara ek olarak, bazı uzmanlık alanları da çok fazla ilgi uyandırmaktadır. Geniş format pazarı açısından yeni fırsatlar sunan bazı ilginç özel baskı alanları olarak şunlar sayılabilir:

•Araç giydirmeleri: Araç giydirmeleri, şirketlerin kendilerini hem ekonomik hem de etkili biçimde tanıtmasının popüler bir yolu haline gelmiştir, üstelik sınırsız özelleştirme seçeneği de mümkündür. Dokulu lamine filmler; damarlı ağaç veya zımparalanmış metal gibi çeşitli özel efektler yansıtır. Kullanıcılar ve şirketler araç giydirmesinde saydam olmayan renkler ya da istedikleri herhangi bir baskıyı kullanabilir. Kişisel bir dokunuş yaratan bu giydirmeler, aynı zamanda aracın orijinal boyasını ve dolayısıyla aracın ikinci el değerini korur

•Ev Dekorasyonu: Ev dekorasyonu ve iç dekor hem işletmelerin hem de tüketicilerin aynı derecede hoşuna giden ilginç bir alandır. Perakendeciler açısından iç dekorasyon, farklı yerlerdeki tüm mağazaların benzer bir görünüm sergileyerek marka kimliğini öne çıkardığı için önemlidir. Bunun yanı sıra, belirli bir süre için (Bayramlar ve Yeni Yıl tatili gibi) “tezgâh açan” geçici mağazalar da dekorasyonlarında genellikle pahalı olmayan, kolayca taşınan, çevreci seçeneklere ihtiyaç duyar. Teknolojik gelişmeler artık tüketici pazarında da dijital baskılı duvar kağıdı, pencere filmleri, seramik karo ve zemin kaplama malzemesi satın alma olanağı sunmaktadır.

•Konaklama: Oteller ve tatil köyleri, genellikle tesisin tamamında benzer bir görünüm sağlamak amacıyla bir tema oluşturmak ister. Bu amacı elde etmek için odalardaki perde, yatak takımı veya duvar kağıdı ile ana lobi veya resepsiyon alanındaki dekorasyonda aynı desen kullanılabilir. Ayrıca, ulusal veya global ölçekli zincir işletmeler, bazen konukların belirli bir otele geldiklerinde her zaman neyle karşılaşacaklarını bilmelerini sağlamak için tüm tesislerde benzer ve tutarlı bir ortam oluşturmak ister. Dekorasyon, sık seyahat eden kişiler veya tatil yapan aileler için tanıdık bir “evden uzaktaki ev” ortamının sağlanmasında yardımcı olabilir.

•Mimari Öğeler: Mimarlık, mühendislik ve inşaat (MMİ) endüstrisi büyük ölçüde teknik çizimler, CAD çizimleri ve yüksek çözünürlüklü taramalara dayanır. Dijital baskı teknolojisindeki sürekli gelişmeler; geçmişte tahta, asfalt ve metal gibi yapı malzemelerinin dekorasyonunu sınırlayan engellerin çoğunu ortadan kaldırmıştır. Mimarlar, iç dekoratörler ve artan kişiselleştirme talebinden pay almayı hedefleyenler, ortamları kişiselleştirmelerine yardımcı olacak yeni malzemelerin ve uygulamaların arayışı içindedir. Bugün duvar kağıdı, döşeme, jaluzi, folyo giydirme ve kanvas malzemeyi kapsayan dijital baskı uygulamalarında bir patlama yaşanıyor.

Genel Bir Çözüm Sağlama

Baskı hizmetinin yanı sıra son işleme prosesini de tek çatı altında sunabildiklerinden, giderek daha fazla genişformat baskı merkezi “toplam çözüm” sağlayıcısı olma yolunda ilerlemektedir. Günümüz son işleme cihazları, profesyonel kullanıcılara daha hızlı baskı çıkışı sunarak, daha verimli ve kullanıcı müdahalesi gerektirmeyen iş akışları sunmaktadır. Keypoint Intelligence – InfoTrends’in “Looking for Big Opportunity in Graphic Communications & Specialty Printing” başlıklı araştırmasına göre, çalışmaya katılan tabela/pano/özel grafik baskı hizmeti sağlayıcılarının %66’dan fazlası tüm hizmetleri aynı çatı altında sunabilecek şekilde yapılarını genişletmenin önemli veya çok önemli olduğunu belirtmiştir. Geniş format baskı tekniklerindeki durum da aynı özellikte olduğundan, yeni ve gelişen teknolojiler toplam çözüm sağlayıcı olmaya geçişi kolaylaştırmaktadır. Daha küçük ölçekli baskı merkezleri bile artık son işlemeyi baskıyla aynı yerde yapabiliyor ve müşterilerine aynı çatı altında bir tek toplam çözüm elde etme olanağı sunuyor.

InfoTrends’in Görüşü

Geniş format baskı endüstrisi, pazara yeni girecek olanlar kadar pazarda faaliyet gösteren tabela/görsel sanat merkezleri için de pek çok fırsat sunmaktadır. Teknolojik yenilikler, sektördeki keskin çizgileri bulanıklaştırdı ve yeni proseslere geçiş, şirketlerin daha önce benzeri olmayan çeşitlilikte geniş format baskı işi almasına olanak tanımaya başladı. Ayrıca, daha önce geniş format baskı pazarında pay sahibi olamayan marka sahipleri, pazara girişte karşılaştıkları pek çok engelin artık ortadan kalktığının farkına vardı. Söz konusu değişiklikler endüstrinin tamamı için iyi olsa da, günümüzün markaları için rakiplerin arasından sıyrılmak ve müşterinin düşünme şeklini anlamak çok önemli bir zorluk haline geldi. Her ne kadar zorluklar olsa da, bu pazardaki fırsatlar hayli parlak. Hiçbir baskı hizmeti sağlayıcısı, müşterilerin tamamı için her şey olamaz; sonuçta stratejik olmak önemlidir. Elinizdeki müşterilerin ihtiyaçlarını düşünün, ardından bir sonraki mantıklı adımınızın ne olacağını planlayabilirsiniz. Yan pazarlara doğru genişlemeniz mümkün mü ya da sınırlı miktarda yeni yatırımla daha fazla talebi karşılayabilir misiniz? İşletmede sunmakta olduğunuz hizmetleri çoğaltarak “tek çatı altında” eksiksiz hizmet veren bir sağlayıcı olabilir misiniz? Günümüz pazarında başarının anahtarı fark yaratmaktır, farklılaşmaktır. Şirketinizi müşterilerinizin gözünde daha farklı bir noktaya yerleştirebilirseniz, sürekli değişen geniş format baskı endüstrisinde kârlı büyüme açısından daha iyi bir konuma gelirsiniz.Bu içerik 11165 defa okundu.