ENDÜSTRİYEL REKLAMCILIK SEKTÖR ARAŞTIRMASI

ENDÜSTRİYEL REKLAMCILIK  SEKTÖR ARAŞTIRMASI

İstanbul Ticaret Odası 3O No’lu Bilgi, İletişim ve Medya Meslek Komitesi’nin başlattığı Endüstriyel Reklamcılık araştırması, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nden akademisyenler tarafından İstanbul’un yanı sıra diğer illeri de kapsayacak şekilde yürütülecek.

“Endüstriyel Reklamcılık Sektör Araştırması” kapsamındaki anket, yalnız İstanbul’da değil diğer illeri de kapsayacak şekilde uygulanacak.

Bu çalışma ile sektörümüzün rakamsal verileri, mevcut durumu, sorunları ve beklentileri tespit edilerek geliştirilecek çözüm önerilerini içeren bir rapor hazırlanacak ve ilgili mercilere sunulacak.

İTO sektör çalışmaları hakkında

İstanbul Ticaret Odası, iş dünyasının bilginin üretilmesi ve üretilen bilginin uygulanabilir ticari faaliyetlere dönüştürülebilmesi amacıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi ile birlikte İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğini alarak İTO Bilgiyi Ticarileştirme ve Araştırma Vakfı’nı faaliyete geçirmiştir. Vakıf bünyesi altında oluşturulan kurumlardan İstanbul Düşünce Akademisi; ekonomik, sosyal ve siyasal araştırmalardan, düzenli yayınlara, sektörel sorun ve trendlerin küresel ulusal ve yerel boyutta izlenmesine, yenilikçi politikaların geliştirilmesine, rekabetçiliğin arttırılmasına, pazar dönüşümü ve çeşitlendirmeye yönelik olarak iş dünyasının ihtiyaç duyduğu çalışmaları gerçekleştirmek, İstanbul yanında ülkemizdeki tüm işletmelerin ekonomik önceliklerini ulusal ve küresel ölçekte temsil ederek Türk iş dünyasının ulusal ve uluslararası platformda etkinliğini artırmak üzere çalışmalara başlamıştır.

1 Nisan 2O17 tarihi itibari ile kurulduğundan bu yana İstanbul Düşünce Akademisi; İstanbul iş dünyasından gelen talepler doğrultusunda; Türkiye’de Film Endüstrisi, Gözlükçülüğün Tarihi ve Türkiye’de Gözlük Sektörü, İstanbul’da Ekmekçilik Sektörü; Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türkiye Yatırım Ortamının İyileştirilmesi; Otomotiv Yan Sanayi Sektörü Örneği, Tekstil Yan Sanayi ve Aksesuarları Sektörü, Türkiye Kırtasiye Sektörü ve Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi, Türkiye Kağıt Sektörü ve Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi, Emlak Vergisinin Değerlendirilmesinde Yeni Düzenleme Önerisi adlı sektörel çalışmaları tamamlamıştır.Bu içerik 1226 defa okundu.