REKABETTE VAROLABİLMENİN ANAHTARI NİTELİKLİ İŞ GÜCÜDÜR

REKABETTE VAROLABİLMENİN ANAHTARI NİTELİKLİ İŞ GÜCÜDÜR
Bir işletmenin başarısı, sahip olduğu maddi kaynaklarının etkin ve verimli kullanabilmesine bağlıdır.


Bir işletmenin başarısı, sahip olduğu maddi kaynaklarının etkin ve verimli kullanabilmesine bağlıdır. Bugün başarılı işletmelere baktığımızda, söz konusu maddi kaynaklarının başarılı bir şekilde yönetilmesinin temelinde, insan faktörüne bağlı olduğunu benimsemiş ve kabul etmiş şirketleri görebilirsiniz. Lidya Grup olarak biz de, bu şirketlerden birisi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Her türlü iş ve işleyiş için önce insan diyoruz.

Bünyemize kattığımız ekip üyesi arkadaşlarımızı, ilk günden itibaren, gerek bağlı bulunduğu bölüm yöneticisiyle, gerekse de şirket genelindeki yurtiçi ve yurtdışı eğitim ve uygulamalarla destekliyor ve yönetiyoruz. Burada, deneyimli ve liderlik vasıfları son derece gelişmiş yöneticilerimizin de katkıları çok yüksek seviyede oluyor. Özetle, rekabet ortamında var olabilmenin anahtarının nitelikli işgücü olduğunu biliyor ve fark yaratabilen insan kaynakları yönetimini uyguluyoruz. Çıkan sorunlara kısa sürede çözüm üretebilme yeteneğiyle birlikte, sorun çıkmadan alınabilecek önlemleri görebilen çalışanlar ile yol alıyoruz. Bu şekilde müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutuyoruz.

LİDYA GRUP Eğitimlere çok yö nlü olarak devam ediyor

İletişim teknolojisindeki gelişmeler, bilginin evrenselleşmesi, buna paralel olarak toplumsal ihtiyaçların artması ve gelişen teknolojiyle birlikte gelen üretim tekniklerindeki yeniliklerin tamamı, işletmeleri, rekabet gücünü ya da avantajlarını kaybetmemek adına sürekli bir kendini yenileme sürecine dahil etmektedir. Lidya Grup olarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda, gerek grup içerisinde ve gerekse dışarıdan alınacak profesyonel hizmetlerle, Lidya Grup çatısı altındaki tüm çalışanlarımıza, ilgili eğitimlerin verilmesine çok yönlü olarak devam ediyoruz. Rekabet edebilecek düzeyde yeni ürünler geliştirebilecek ve ilgili süreçleri yönetebilecek, iletişim ve kendini yenileme kabiliyeti gelişmiş, çağa uygun bilgi ve beceriler ile donanmış insan kaynaklarına sahibiz.

LİDYA GRUP Çalışanları uzmanlaşması yönünde destekliyor

Liseden üniversiteye kadar tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, öğrenim süreci içerisinde, işine uygun belirli donanımlara sahip iş gücü kaynağı yaratılmaya gayret ediliyor. Lidya Grup olarak biz de, seçimlerimizi yaparken, öncelikle bizim ile uzun soluklu çalışabilecek ve aidiyet duygusu gelişmiş veya gelişebilecek adaylar olmasına dikkat ediyoruz. İstanbul merkez olmak üzere, İzmit, İzmir, Antalya ve Konya olarak toplam beş şubemiz ile sağlam adımlarla ilerliyoruz. Lidya Grup olarak yüz kişilik kadromuzda, 15.’nci yılını, 1O’ncu yılını, 5.’nci yılını geride bırakan arkadaşlarımız bulunuyor. Özetle, üst yönetim tarafından alınan genel kararlar doğrultusunda, maksimum kalite ve hizmet anlayışı ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.Süreç içerisinde, gerek grup içi yöneticilerimizle, gerekse dışarıdan alınan hizmetlerle, ihtiyaca uygun eğitimleri sürdürmekteyiz. Çalışanlarımızı, kendi alanında ve yaptığı işe paralel olarak uzmanlaşması yönünde desteklemekteyiz.

Mevcut başarılarını ekiple payla şıyor , yeni başarıları hedef koyarak gerçekleştiriyoruz

Şirketlerin ana hedefi, varlıklarını korumak ve sürdürülebilir olmaktır. Gerek yönetim anlayışı, gerekse de global değişme ve gelişmelerle birlikte, rekabetin en üst seviyede olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla buna paralel olarak, şirket yapıları ve iş yapma biçimleri de değişiyor ve yapılan her işin şans ve tesadüf olmaktan çıkması gerekiyor. Tanık olduğumuz değişim ve dönüşümler, şirketlerin insan kaynağının yönetimine de farklı bir açıdan bakma zorunluluğu getirmektedir. Bu değerli kaynağın etkin ve verimli kullanılması zorunluluğu, insan kaynakları yönetiminin yeni bir kavram olarak benimsenmesine sebep olmuştur. Nitelikli çalışanlara sahip olmak için araştırmaların yapılması, kaynakların bulunması, işe alma süreçleri, yüksek motivasyonla çalışmalarının sağlanması, dalında uzmanlaşması için gerekli ve uygun eğitimlerin verilmesi, doğru yerde ve doğru zamanda çalışmalarını sağlayarak performanslarının sürekli yüksek tutulması ve kariyer planlamalarına ışık tutulması gereklilikleri insan kaynakları yönetiminde çok önemli konular haline gelmiştir. Kısa, orta ve uzun vadelerde şirket stratejileri geliştirirken bile, öncelikli olarak iş gücü kalitesine ve niteliklerine bakılıyor. Dolayısı ile insan kaynaklarını, şirketleri birbirinden ayıran en önemli unsurlardan birisi olarak görmeliyiz. Özetle, yetenekli insanların şirkete çekilmesi ve yetenekli personelin de elde tutulması öne çıkmıştır.

Lidya Grup olarak, insan kaynağımıza ciddi yatırım yapıyoruz, şirketimize artı değer katacak ve bünyemizde taşıyıcı ve itici güç olabilecek, öğrenmeye açık ve nitelikleri her geçen gün artan çalışanlarımızın olmasına önem veriyoruz. Başarılarımızın bugüne kadar artarak devam etmesindeki en önemli etkenlerden birisi budur ve aynı şekilde devam etmesini sağlamak için de, çalışanların hem kendi arasındaki, hem de şirket bütünü ile olan ilişkilerinin doğru gelişmesine özen gösteriyoruz. Dolayısı ile bu tablonun önemini görebilen, kavramsal becerisi gelişmiş çalışanlara önem veriyor ve birlikte yol alıyoruz. Mevcut başarılarımızı paylaşarak güçlendiriyor ve yeni başarıları güvenle hedefler koyarak gerçekleştiriyoruz.Bu içerik 1334 defa okundu.