BASKI DÜNYASINDA GRAFİK TASARIMCILAR NE DÜŞÜNÜYOR?

BASKI DÜNYASINDA GRAFİK TASARIMCILAR NE DÜŞÜNÜYOR?
Bidolubaski.com, grafik tasarımcılar arasında gerçekleştirdiği anket çalışmasında elde ettiği sonuçları ve bu sonuçlar üzerindeki yorumlamalarını paylaşıyor.


Grafik tasarım dünyası üzerine çok da fazla araştırmanın yapılmadığı alanlardan biri. Bu nedenle bidolubaski.com, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu(GMK) ile birlikte grafik tasarımcılar arasında bir anket çalışması yaptı. Bu anket sonrasında çok ilginç sonuçlara ulaşarak grafik tasarımcıları daha iyi tanıma ve karşılaştıkları problemleri belirleme şansına erişti. Grafik Tasarımcı Anketi, yaklaşık olarak 1OOO grafik tasarımcı ile yapıldı. Anket içerisinde 17 soruya yer verildi ve bu sorularla, ankete katılım gösteren tasarımcıların düşüncelerini anlamaya ve anlamlandırılabilecek sonuçlar çıkarmaya çalışıldı.

Ankete katılanların %76,O3’ü Erkek ve %23,22’si Kadın işaretlemesini yaptılar. Grafik tasarım dünyasına dair çözümler üretebilmek için kitlenin hangi yaş aralıklarına dağıldığını biliyor olmanın oldukça önemli olduğunu düşünen bidolubaski.com anketinde yer verilen yaş sorusuna istinaden cevaplar şu şekilde:

• 18-25 yaş: %44,11

• 26-35 yaş: %42,63

• 36-45 yaş: %11,88

• 45+ yaş: %1,38

Bu sonuçlara göre, grafik tasarımcıların çoğunun 35 yaş altında olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca grafik tasarım mesleğinin güç kaybetmeden popülerliğini sürdürmeye devam ettiği de söylenebilir. Bu da mesleğin gelecekte de artan gücünü sürdüreceği anlamına geliyor. Grafik tasarım teknik bilgi gerektiren bir meslektir. Bu nedenle de eğitim kurumlarında verilen eğitimin mesleğin teknik tarafını beslemesi oldukça önemlidir. Eğitim seviyesi sorusuna katılımcıların genel eğitim durumlarını soran ankete verilen yanıtlar şu şekilde:

• Lise: %18,9O

• Yüksek Öğrenim: %13,38

• Üniversite: %56,79

• Yüksek Lisans: %8,17

• Doktora: %O,96

• Diğer: %1,8O

Burada karşılaşılan sonuçlarda katılımcıların büyük bir kısmının lisans ve üstü eğitim aldıkları ortaya çıkıyor. Ayrıca yaklaşık olarak grafik tasarımcıların 5’te 1’nin lise düzeyinde eğitim aldığını görüyoruz. Katılımcıların çoğunun üniversite eğitimi aldığını görmüştük. Peki ama üniversitelerde verilen eğitimler ne kadar faydalı, daha doğrusu ne kadar yeterli? Katılımcıların %91,O7’si üniversitede verilen eğitimlerin yetersiz olduğunu düşünürken bu eğitimlerin %8,93’ü ise eğitimlerin yeterli olduğu görüşünde.

Türkiye’de grafik tasarım üzerine eğitim veren kurumların sayısı ve yeterliliği de elbette hep tartışma konusu olmuştur. Dolayısıyla katılımcıların ne kadarının eğitimlerini grafik tasarım üzerine yaptıklarını öğrenmek için sorulan sorulara verilen yanıtlarda; katılımcıların %4O,69’u eğitimlerini grafik tasarım üzerine yaptıklarını, %59,31’i ise farklı alanlarda yaptıklarını beyan ettiler. Bu sonuçlar gösteriyor ki grafik tasarımcı olmak için illa ki okullarda grafik tasarım eğitimi almaya gerek yok.

Grafik tasarımcıların kurumsal şirketlerde çalışma oranı yüksek

Grafik tasarım pek çok alanda ihtiyaç duyulan ve bu nedenle de iş imkanı oldukça fazla olan bir meslek. Grafik tasarımcıların çoğunlukla hangi alanlarda istihdam edildiğini görebilmek için nerede çalıştıklarını soran ankete yanıtlar ise şöyle;

• Matbaa: %6,56

• Ajans: %27,79

• Girişim: %1O,18

• Kurumsal Şirket: %21,O1

• Çalışmıyorum: %14,33

• Diğer: %2O,13

Anket sonuçlarına baktığımızda ajansların ve kurumsal şirketlerin dağılımdaki yerinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Ajansların zaten buradaki yüzdesi oldukça beklendik ve şaşırtıcı değil. Ancak diğer taraftan kurumsal şirketlerin yüzdesinin bu denli önemli seviyelerde olması, markaların tasarıma verdikleri önemin artmasının etkisi olarak yorumlanabilir. Yaklaşık %2O’lik bir orana sahip olan ‘Diğer’ seçeneğinde ise çoğunluğu sadece freelance işler yapan grafik tasarımcılar oluşturuyor.

Grafik tasarımcılar ağırlıklı olarak baskı ve matbaa işleri yapıyor

Grafik tasarım dendiğine akla gelen çalışma alanları değişiklik gösterebiliyor ama gerçekte grafik tasarımcıların yoğunlukla hangi alanlarda çalıştıklarını bilmiyoruz. Bu nedenle katılımcılara en çok hangi alanlarda işler yaptıkları soruldu. Cevaplar şöyle;

• Kurumsal Kimlik Tasarımı: %25,98

• Baskı-Matbaa İşleri: %41,O6

• Web-Mobil Tasarım: %22,5O

• Diğer: %1O,46

Soruya verilen cevaplara baktığımızda baskı ve matbaa ile ilgili işlerin en çok çalışılan alanlar olduğunu görüyoruz. Baskı ve matbaa işlerinin ardından gelen kurumsal kimlik ve web-mobil tasarımlarının da yine önemli bir paya sahip olduğunu görüyoruz.

En çok kullanılan program Adobe Illustrator

Grafik tasarım yaratıcı bir meslek olmanın yanında teknik de bir meslek. Bu nedenle de grafik tasarımcılar işlerini yaparken pek çok program kullanırlar. Hangi programların yoğunlukla kullanıldığına baktığımızda kaşımıza çıkan tablo şöyle;

• Adobe Photoshop: %34,81

• Adobe InDesign: %5,23

• Adobe Illustrator: %41,52

• CorelDRAW: %16,O4

• Diğer: %2,39

Grafik tasarımda kullanılan programlar arasında en popüler olanların sonuçlarda da karşımıza çıktığını görüyoruz. Adobe’nin programları olan Photoshop ve Illustrator listede açık ara önde olarak konumlanıyor. Bu iki programa alternatif arayan tasarımcıların CorelDRAW kullandıkları da çıkarılabilecek anlamlı sonuçlardan bir diğeri olarak yerini alıyor.

Grafik tasarımcıların işlerinde baskı büyük bir paya sahip

Grafik tasarımcıların işlerinde en büyük paya sahip olan baskı ve matbaa işlerinin sonucu olarak ortaya belli aralıklarla duyulan bir baskı ihtiyacı çıkıyor. Bu soruda grafik tasarımcıların hangi sıklıkta baskı işlerinin olduğu soruldu. Cevaplar ise şöyle;

• Haftada 1: %17,51

• Haftada 2-3: %26,95

• Ayda 1: %22,O4

• Ayda 2-3: %24,94

• Diğer: %8,56

Sonuçlara baktığımızda grafik tasarımcıların büyük bir çoğunluğunun her ay baskı ihtiyacı duyduğunu söyleyebiliriz. Bu da matbaa ve grafik tasarımcı ilişkisinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Peki ama baskı işleri çalışmalarının ne kadarlık bir zamanını alıyor. Katılımcıların bu soruya verdiği cevaplar şöyle;

• %1O: %28,7O

• %2O: %28,57

• %3O: %21,55

• %4O: %18,8O

• Diğer: %2,38

Grafik tasarımcıların en çok yaptığı işlerin baskı ve matbaa alanında olduğunu düşünürsek bu çıkan sonuçların da yine aynı doğrultuda olduğunu söyleyebiliriz. Buradan çıkarılabilecek en net sonuç ise şu; grafik tasarımcılar zamanlarının büyük bir bölümünü baskı için tasarımlar hazırlamakla geçiriyorlar.

En çok yapılan baskılı ürün kartvzit

Grafik tasarımcıların en çok vakit harcadıkları ve üzerine en çok çalıştıkları alan baskı ve matbaa süreçleri. Peki ama bu süreçler içerisinde en çok işin yapıldığı ürünler hangileri? İşte bu soruya verilen cevaplar şöyle şekillendi;

• Afiş: %17

• Kartvizit: %32

• Broşür: %17

• Katalog: %12

• Kurumsal Kimlik: %5

• Diğer:

%18 Sonuçlara baktığımızda en çok tercih edilen baskı ürünü olan kartvizitin açık ara önde olduğunu görebiliyoruz. Kartvizitin ardından da afiş, broşür ve katalog ürünleri geliyor. Diğer kısmındaki oranı ise bu listenin dışındaki onlarca farklı baskı ürünü oluşturuyor.

Baskıda en çok sorun yaşanan k onu renk

Bu kadar çok zamanı baskı ürünlerine ayıran grafik tasarımcıların bu süreçlerde sorun yaşamaması düşünülemez. Özellikle de yıllarca süregelen geleneksel bir sektörde bu sorunların sayısı oldukça fazla oluyor. İşte grafik tasarımcıların baskı süreçlerinde en sık karşılaştığı problemler;

• Baskı Kalitesi: %4

• R enk: %28

• Kalite: %12

• Hız, Zaman, Teslimat: %15

• Y anlış Baskı: %2

• Fiyat: %4

• Kargo: %2

• Diğer: %32

Sonuçlara baktığımız oldukça fazla çeşit problem görüyoruz. Bu problemler arasında öne çıkanlar ise renk, kalite, hız, zaman ve teslimat ile alakalı problemler. Bu sıkıntıların çoğunun geleneksel matbaalar kaynaklı olduğunu söylemek mümkün. Özellikle kalite garantisi, kargo ve hız konusunda teminat vermeyen geleneksel matbaaların bu tablodaki etkisinin büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak hızla yaygınlaşan online matbaa siteleri ile bu problemlerde azalmaların da hızlanacağını söyleyelim.

Grafik tasarımcılar online matbaa kavramına aşina

Online matbaa kavramının hayatımıza girmesi çok da eskilere dayanmıyor. Özellikle internetten alışverişin yaygınlaşmasının ardından matbaa sektöründe de online kanalların kullanımı hızlandı. Bu soru ile grafik tasarımcıların ne kadarının bir online matbaa deneyiminin olduğu konusunda yanıt arayan bidolubaski.com anketinde, katılımcıların %65,73’ü daha önce bir kere de olsa online matbaa deneyimi olduğunu söylüyor. Kalan %34,27’si ise daha önce hiç online matbaa deneyimi olmadığını beyan ediyor. Ancak bu cevaplara rağmen online matbaa deneyimi olan katılımcıların hala baskı ihtiyaçlarının bir kısmını geleneksel matbaalardan karşılamaya devam ettiğini de göz ardı etmemek gerekiyor. İnternetten alışveriş yapan kullanıcılar genellikle uygun fiyat ve kolay sipariş verme gibi özelliklerinden ötürü interneti tercih ediyorlar. Peki, bu durum matbaa sektörü özelinde nasıl tecelli ediyor? Online matbaa deneyimi olan grafik tasarımcıların bu soruya verdikleri yanıtlar şöyle;

• Şeffaf Fiyat: %47,22

• Ürün Kalitesi: %22,84%

• Müşteri Hizmetleri: %14,2O

• Kargo: 9,98

• Diğer: %5,76

Bu soruya verilen cevaplara baktığımızda diğer sektörlerde olduğu gibi matbaa sektöründe de insanların en büyük motivasyonunun fiyat olduğunu görüyoruz. Listenin genelinin insanların geleneksel matbaada karşılığını bulamadıkları unsurlardan oluştuğunu görüyoruz.Bu içerik 1815 defa okundu.