BTC PLAZMA TEKNOLOJİSİ İLE TEKSTİL TERBİYESİNDE TASARRUFU YENİDEN TANIMLIYOR

BTC PLAZMA TEKNOLOJİSİ İLE TEKSTİL TERBİYESİNDE TASARRUFU YENİDEN TANIMLIYOR
Yenilikçi çözümler sunan BTC Bilgi Teknolojileri’nin yoğun AR-GE çalışmalarıyla geliştirdiği Plazma Teknolojisi, ön terbiye ve terbiye sürecinde %9O’a kadar su ve kimyasal tasarruf fırsatı sunuyor.


BTC Bilgi Teknolojileri firması geliştirdiği yeni bir teknolojiyle boya ve baskı öncesinde, tekstil terbiyesinde su, kimyasal ve enerji tasarrufunu bugüne kadar ulaşılamayan seviyelere çıkarıyor. BTC’nin yoğun AR-GE çalışmalarıyla geliştirdiği Plazma Teknolojisi, tekstil üretiminin çevre üzerindeki etkisini minimize ederek, sürdürülebilirliğe ve yaşanabilir bir dünyaya katkıda bulunuyor. Üstelik firmaların su, kimyasal ve enerji maliyetleri ciddi ölçülerde düşerken, kumaş kaliteleri artıyor. Sürdürülebilirlik ve çevreye duyarlı üretim talepleri her geçen gün etkisini güçlendiriyor. Müşterilerden gelen talepler artık üreticiler için zorunlu standartlara dönüşmeye başladı. Doğa üzerinde ciddi etkiler bırakan tekstil üretimi de bu süreçten payını alıyor. Tekstil üretiminde özellikle su tüketimi ciddi boyutlardadır. Küresel çapta su kaynaklarında görülen azalma ve gelecekte suya erişimde ciddi sıkıntıların yaşanacağı artık raporlarla önümüzde duruyor. Dünya genelinde yaklaşık 3 milyar insan suya erişimde sorun yaşıyor. Water Resources Group (Su Kaynakları Grubu), 2O3O yılına kadar toplam su talebinin %25’inin karşılanamayacağını tahmin ediyor. Hatta gerekli önlemler alınmadığı takdirde, 2O3O yılı için öngörülen rakamların, çok daha erken bir tarihte ve daha şiddetli olarak yaşanabileceği kaydediliyor.

Su kullanımı tekstil sektöründe çok fazladır

Tekstil üretiminde suyun en fazla kullanıldığı alanlar arasında baskı ve boya tesisleri bulunuyor. Gelişen teknolojilerle birlikte ülkemizde geleneksel boya ve baskı tesislerinin yerini dijital baskı tesisleri almaya başladı. Son 15 yılda, dijital baskı teknolojileri ile pamuklu, polyester ve karışımlı kumaşlara baskı yapmak çok daha kolay bir hale geldi. Ancak, dijital baskı teknolojilerine geçiş bize tam olarak su ve enerji tasarrufu sağlayamıyor. Halen kumaşların baskı öncesindeki hazırlık aşamaları için ciddi ölçüde su ve enerji kullanımı devam ediyor. Polyester kumaşın boya ve baskısı için ön hazırlık aşaması; fular (kimyasallar), kurutma, boya-baskı, fikse, yıkama, kurutma şeklinde gerçekleştirilir. Bunun yanında pamuklu kumaşta boya-baskının geleneksel süreci; dokuma, haşıl sökme, temizleme, ağartma, kurutma ve boyabaskı şeklinde gerçekleştirilmektedir. Boya ve baskı öncesindeki terbiye sürecini tek adıma indiren çalışmaya BTC imza attı.

Su ‘Canavarı’ geleneksel terbiyeye alternatif plazma teknolojisi

Tekstil üretiminin tümüne bakıldığında en fazla suyun terbiye sürecinde kullanıldığı görülür. Bir kg tekstil terbiyesi için yaklaşık olarak 1OO lt suya ihtiyaç vardır. BTC Bilgi Teknolojileri’nin hem sektöre hem de doğaya katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği Plazma Teknolojisi su kullanımında %9O oranında tasarruf sağlayabiliyor. BTC’nin bir İtalyan Üniversitesi ile işbirliği içinde 2 yıllık bir çalışma ile geliştirdiği Plazma Teknolojisi, boya ve baskı öncesinde kumaşların ön hazırlık aşamasında kullanılarak, su tüketimini ortadan kaldırabiliyor. Katı, sıvı ve gaz olarak bilinen maddenin üç halinin 4. hali olan plazma bu teknolojinin merkezinde yer alıyor. Yoğun AR-GE çalışmalarıyla geliştirilen plazma teknolojisi, kumaşın üzerinde 1O nanometrelik düzeyde bir fiziksel etki yaratarak tüm hazırlık aşamalarını tek adımda gerçekleştiriyor. Kumaş yüzeyinde bu teknoloji ile yapılan temizlik, haşıl sökme işlemleri sayesinde boya ve baskı öncesinde kumaş hazır hale geliyor. Ayrıca, boya ve baskı sonrasında uygulanacak Plazma ile de, kumaşlara su, yağ ve kir itici apre özellikleri kazandıracak olan florokarbon reçinelerin kullanımı da yarı yarıya azalabiliyor, ya da elde edilen sonuçlar iki katına çıkarılabiliyor.

Bunu yaparken kullanılan su ve kimyasal miktarında %9O’lık tasarruf sağlıyor. Proses tek adıma indiği ve işlenecek su ve kimyasal miktarı azaldığı için enerji tüketiminden de ciddi oranda kazanım sağlanıyor. BTC Bilgi Teknolojilerinin artan çevre duyarlılığına ve gereksinimlerine kulak vererek geliştirdiği Plazma Teknolojisi, firmanın İstanbul - Güneşli’deki tesisinde yer alıyor. Bu teknoloji tekstilcilerin her türlü testleri yapması için kullanımlarına hazırdır. Boya ve baskı yapan firmalara bu yenilikçi teknolojileri en kısa sürede kazandırmayı hedefleyen BTC, dünyanın lider tekstil markalarının susuz, çevreci ve sürdürülebilir teknolojilerle üretim yapmasını sağlıyor.Bu içerik 2254 defa okundu.