Tekstil Üzerine Süblimasyon Baskılarda Transfer Baskı mı Dispers Baskı mı?

Tekstil Üzerine Süblimasyon Baskılarda Transfer Baskı mı Dispers Baskı mı?
Süblimasyona yönelik transfer bazlı ve direkt dispers baskı opsiyonları artık çok gelişmiş teknolojilerle canlı renklerde ve yüksek çözünürlükte baskılar alınmasını mümkün kılıyor. Tekstil üzerine baskı yapmak isteyen reklamcıların da bu süreçler arasında kendilerine en uygun olanı seçmeleri gerekiyor. Bu anlamda en uygun kararı almadan önce, düşünülmesi gereken önemli noktalar mevcut.


Geçtiğimiz günlerde düzenlenen SGIA Fuarı’ndaki ziyaretçi ve katılımcılardan elde edilen veriler, tekstil üzerine baskının sunduğu geniş olanaklara karşı ne kadar fazla ilgi olduğunu gösterdi. Süblimasyona yönelik transfer bazlı ve direkt dispers baskı opsiyonları artık çok gelişmiş teknolojilerle canlı renklerde ve yüksek çözünürlükte baskılar alınmasını mümkün kılıyor. Üstelik bu baskılar yıkanabiliyor, kaplanabiliyor ve üstelik kalıcı baskılar elde edilebiliyor. Tüm bu süreçler birbirine çok benziyor; ama yine de arada önemli farklar var. Kendi ayrı ekipmanlarını gerektiren bu süreçler nedeniyle, reklamcıların da bu süreçler arasında kendilerine en uygun olanı seçmeleri gerekiyor. Bu anlamda en uygun kararı almadan önce, düşünülmesi gereken önemli noktalar mevcut.

Transfer Baskı

Transfer bazlı süblimasyon tekniği oldukça eski bir yöntem. Orijinal olarak dijital baskı sistemlerinden önce geliştirilmiş bu metot, bugün dijital baskı ile yarışıyor. Esasında çalışma prensibi olarak pek de fark yok.

Transfer baskıda görseller ilk olarak kaplanmış özel bir kağıt üzerine basılır. Ardından basılı görseller polyester bazlı ya da dokunmuş kumaş gibi materyal üzerine basınç ve yüksek ısı uygulanarak transfer edilir. Bunun için de ısı basıncı, döner kalender ya da özel koruyucu kağıt kullanılır. Tüm bu parametreler üzerinde kurulan kontrol ne derece iyi olursa, sonuçlar da bir o kadar tutarlı olacaktır.

Bu teknik, hem süblimasyon mürekkepleri hem de kaplanmamış baskı malzemesinin dokusu sayesinde çalışır. Süblimasyon mürekkebi, su, yağ ya da solvent içerisinde yayılan katı partiküller içerir. Bu partiküller mürekkep partikülleri için bir taşıyıcı görevi üstlenir. Dört temel renk de bu tür baskılarda istenilen rengi elde etmek için yeterlidir.

Süblimasyon mürekkep partiküllerinin bir diğer kilit özelliği ısıyla karşılaştıklarında katı formdan gaz hale geçiş yapabilmesidir. Birçok materyal katı, sıvı ve gaz hallerde bulunabilir, ancak bu mürekkeplerin hiçbiri sıvı olmaz. Böylece kağıttan tekstile transfer süreci daha kolay bir şekilde kontrol edilebilir.

Süblimasyon kumaşları ise giderek daha popüler bir hale geliyor, çünkü bu materyaller daha canlı ve yüksek çözünürlüğe sahip renkler elde edilmesini ve aynı zamanda kalıcı ve yıkanabilir bir baskı sağlıyor.

Daha önce söylenildiği gibi, dokuların doğası da aynı şekilde önemli bir role sahip. Doğal dokuların aksine, bu suni dokular eriyen polimerlerden elde edilmiş olup, akışkan halde bulunan polimerlere nozüller aracılığıyla baskı uygulanarak oluşturulmuştur. Yüksek kaliteli dokular bu gelişmiş süreç sayesinde daha iyi hale getirilebilir, ancak mikro boyuttaki girintiler ve delikler gibi alanlar olduğu gibi kalacaktır.

Bu biçimsiz alanlar süblimasyon mürekkep moleküllerinin polimerler ile bağlanabilmesi için ulaşabileceği yeterli yüzey alanında bulunur. Sonuçta mürekkep ve polimerler arasında kalıcı ve geri dönüşü olmayan bir bağlantı anlamına gelir; çünkü baskı materyali yüzeydeki görsele basitçe yapışmaktan ziyade, dokunun derinliklerine kadar kurumuştur. Bu yüzden, canlı renklerin elde edilebilmesi için kumaşın emilimi değiştirilmemeli veya tekstil malzemesine temas edilmemelidir. Yıkama sırasında da görsellerin bütünlüğüne zarar verilmemesine dikkat edilmelidir.

Günümüzün dijital teknolojisi sayesinde, transfer bazlı süblimasyon baskı süreçleri RIP yazılımlarına dayanır. Bu sayede görseller en başta bilgisayar ortamında hazırlanır. Bu süreçleri ise baskı makinesine gönderme, transfer ve kurutma işlemleri takip eder. İstenirse de bir kesiciye gönderilen materyal son halini alır.

Direkt Dispers Baskı

Süblimasyon baskıda direkt dispers baskıda daha gelişmiş yöntemler, birçok materyalin benzer özelliklerinden yararlanarak baskı yapıyor. Bu özellikler arasında polimerler arasındaki biçimsiz alanlar, mürekkep partiküllerinin akışkan olmaması ve dispers mürekkeplerin kumaş gibi materyaller üzerinde direkt yerleşebilme özelliği sayılabilir. Bu anlamda bu tekniğin transfer baskıya göre tek adımlık bir süreç olduğu söylenebilir.

Dispers baskının bir diğer önemli farkı ise kaplanmış kağıda ihtiyaç duyulmamasıdır. Kaplama, materyali sıçrayan mürekkeplerden ve istenmeyen durumlardan korumak için kullanılır. Böylece basılı materyaller üzerindeki görsel keskinliğinin zarar görmesinin önüne geçilir.

Transfer bazlı süblimasyon baskıda görseller daha keskin bir şekilde elde edilir, ancak günümüzün direkt dispers süblimasyon baskı makineleri daha yüksek standartlarda üretilmiştir ve birçok farklı uygulama için yeterli becerilere sahiptir. Açık renkli bir materyal yüzeyine bol miktarda mürekkep uygulayarak, neredeyse sonlandırılmış bir baskı efekti yaratılmasına yardımcı olur.

Bu tür bir baskı işlemi, görselin hazırlanabilmesi ve tekstil bazlı materyalin uygun hale getirilmesi için RIP yazılım paketine ihtiyaç duyar. RIP yazılımı sayesinde çekme kuvveti kontrol edilebilir, baskı kafaları web üzerinden denetlenebilir ve malzeme üzerinde mürekkebin dağılımı ayarlanabilir.

Kumaş dokusunun doğası da bu tür baskı hassasiyeti için önemli bir rol oynar.

Karşılaştırma

Tüm bu farklar göz önünde bulundurulduğunda, transfer baskı ya da direkt baskı süblimasyon sistemlerine yatırım yapmadan önce ele alınması ve bir ödev gibi çalışılması gereken bazı faktörler var. Ancak elbette en önemli kıstas öncelikle baskı üreticisinin gereksinim duyduğu uygulama çeşitlerine göre şekillenecektir.

Örneğin bayrak ya da banner uygulamalarda çift taraflı görünüm gerektirdiği için direkt dispers baskının güçlü penetrasyonuna ihtiyaç duyar. Ya da spor giyim için baskı yapacaklar için en yaygın uygulama parçalı olarak baskı yapmak ve uygun bir transfer kalenderi ile transfer bazlı baskı yöntemi kullanmaktır.

Yani, her iki süreç de birçok uygulamada kullanılır. Yapılacak tercihin ne olduğu biraz da spesifik uygulamalar, müşterinin ihtiyaçları, lojistik nedenler, üretim maliyetleri ve materyal seçimi gibi konularda önem taşır.

Kalite

Birçok durumda kalite gereksinimi makinenin kurulum alanına göre değişkenlik gösterir. Örneğin, kenarların keskin hatlara sahip olması büyük reklam ürünleri için önemli olmazken, satış noktası display ürünleri için önemli bir kriterdir.

Müşteri de kalite için bazı kıstaslar belirleyebilir. Birçok büyük kurumun kalite kontrol konusunda kesin bir şekilde belirlenmiş kuralları vardır. Bu kurumlar markalarının görünümünü önemserken, daha yerel işletmeler ise daha çok maliyet odaklı seçimler yapabilir.

Baskı Malzemesi

Tekstil malzemeleri, reklam sektörü için birçok avantaj sunuyor, ancak bu materyaller üzerinde işlem yapmak o kadar kolay değildir. Stabil bir dokulu kumaş ya da yamuk bir örgü, belli bir gerilim sağlayan rulodan ruloya baskı makineleri ile etkili bir şekilde işlenebilir. Birçok baskı makinesi ve fikse ünitesi de bu tanıma uyar. Daha az stabil materyaller ise direkt dispers süblimasyon baskı sürecinde gerilimin bir sonucu olarak kırışma, uzama ya da çekme gibi problemler doğurabilir. Bazı reklamcılar bu tür materyallerin stabil kalması için ciddi zaman harcar. Bu noktada en önemli husus bu tür materyallerde kullanılacak en önemli yöntemin transfer kağıdı olduğunu unutmamaktır.

Her ne kadar materyal üzerine baskı yapmak kolay gibi görünse de, farklı tedarikçilerden alınmış materyaller de farklı tepkimeler verebilir. Bir kere, tekstil materyalleri arasındaki farklar önceden bilinmeli ve ön işlem sırasında bu farklar tespit edilmelidir. Isı ve basınç altında ortaya çıkacak bu farklar, baskı makinesinin fikse ünitesi ya da dönerli kalender sistemi altında daha fazla ortaya çıkacaktır.

Kızılötesi radyasyon (IR – infrared radiation) fikse ünitesi ve kemersiz kalender sistemleri, stabil olmayan kumaşları kırışmalara karşı koruyacak yeterli ölçütlere sahip değildir. Ancak kemerli kalenderler, kemer sayesinde materyalin ısıtma dramlarına karşı korur ve makinede düzgün yol almasını sağlar. Ancak, tüm bunlara rağmen baskı makinesinin materyallerle ne kadar baş edip edemeyeceği tartışılır. Bu yüzden, transfer bazlı süblimasyon tekniği, güvenli yükleme işlemi sayesinde en doğru seçenek olarak karşımıza çıkar.

Reklam üreticileri, tekstil malzemeleri ile çalışmadan önce transfer ve dispers baskı konusunda belli bir tecrübe edinerek en doğru kararı vermelidir. Bayrak ya da banner gibi uygulamalarda direkt dispers baskı yöntemi daha etkii sonuçlar doğurmasına rağmen, transfer bazlı baskı hala kumaşlar için en yaygın seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Ancak her iki süreç de birçok uygulama için uygulanabilir.

Lojistik

Dijital baskı, kişiye özel olarak tasarlanmış görsellerin küçük adetlerde de olsa kısa zamanda yüksek kalite ile basılabilmesini mümkün hale getirdi. Dijital teknolojiler her bir iş için hızlı üretim imkanı sunması sebebiyle, üretim alanının transfer ya da dispers baskı için uygun olup olmamasının bir önemi kalmadı.

Ancak, elde edilebilecek uygulama sayısının giderek artmasıyla ve genel olarak tekstil baskı işinin giderek belli bir olgunluğa erişmesiyle, müşterilerin de talepleri daha zorlayıcı olmaya başladı. Ancak müşteriden gelen talepler söz konusu olduğunda, birçok tekstil malzemesi için dahi aynı baskı sistemi ile çalışılabiliyor ve baskı üreticisinin farklı malzemeler ile çalışabilme konusunda esnek olması gerekiyor.

Dispers sistemlerde kalender sadece yüksek adetli işler için ideal olduğu, baskı üreticisinin az sayılı siparişler için de baskı ekipmanını hazır bulundurması gerekecek. Transfer bazlı süblimasyon sistemi ise bu tür durumlarda baskı makinesi ile kalenderin ayrılmasına fırsat sağlayarak ekipmandan en yüksek verim alınmasını kolaylaştırır.

Yatırım

Tekstil üzerine direkt baskı yapabilen bir geniş format baskı makinesi, yapamayan bir makineye göre daha pahalı olacaktır. Ancak, entegre halde bulunmayan fikse ünitesinin sonradan doğuracağı ekstra maliyet ise transfer baskı için gereken kalender sisteminin maliyetinden daha düşük olacaktır. Yani, her iki süblimasyon tekniği de belli miktarda sermayeye ihtiyaç duyar ve bu noktada önemli olan baskı üreticinin ihiyaçlarına göre karar vermesidir.

Üretim Maliyetleri

Benzer şekilde direkt dispers süblimasyon yöntemi ilk bakışta daha ucuz gibi görünür. Fikse ünitesi direkt makineye entegre olduğu için tek bir operatöre ihtiyaç duyulur ve transfer ya da koruma kağıdı gibi ek maliyetler doğmaz. Üretici firmanın stoklarında daha az materyal bulundurması olasıdır.

Ancak direkt dispers baskıda tekstilin makine ile uyumlu hale gelebilmesi için gereken kaplama ihtiyacı gibi bazı ilave maliyetler ortaya çıkar. Her iki teknikte de mürekkep maliyetleri benzer olsa da, dispers baskı transfer baskıya göre daha fazla mürekkep yüklemesi gerektirir. Dahası, eğer uygulama yüzde yüz mürekkep fiksesine ihtiyaç duyuyorsa, direkt baskı yapılan materyal ayrıca bir yıkama işlemine ihtiyaç duyar.

Sonuç

Tüm bu nedenlerden dolayı, “transfer baskı mı, direk baskı mı” sorusunun tek bir cevabı yoktur. Her iki teknik de yüksek kaliteli sonuçlar verir. Dolayısıyla en iyi yöntem her zaman baskı üreticisinin uygulama ihtiyaçlarına göre şekillenecektir. Baskı üreticileri müşterilerinin taleplerini iyi analiz eder ve uygun maliyet hesaplamalarını yaparsa, en iyi cevap piyasanın ihtiyaçlarını en uygun fiyata en iyi şekilde karşılayan çözümden yana olacaktır.Bu içerik 33462 defa okundu.